Særslev d. 15/12 2013

    I forbindelse med udlejningsejendomme i vandværkets forsyningsområde, oplever vi efterhånden store problemer med inddrivelse af vort tilgodehavende. Dette giver meget ekstra arbejde til vores kasserer samt bestyrelsen, som skal bruge en masse kræfter og tid på at inddrive gælden og vi oplever tillige at vi må lukke for vandet hos forbrugere. Som følge deraf har bestyrelsen besluttet at der pr. 1/1 2014 ikke længere bliver sendt opkrævning til lejeren af forbrugsstedet, men derimod sendes opkrævning til husejeren som så selv må sørge for afregning med lejeren. Denne ændring vil være gældende hvis der ikke er indgået aftale om individuel afregning med vandværket, en sådan aftale skal være skriftlig og / eller fremgå af vandværkets protokol. Aftale om individuel afregning vil typisk kunne aftales med boligforeninger, og det betragtes ikke som en aftale at vandværket tidligere har sendt opkrævning til lejer. I øvrigt henvises til Regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns kommune som kan ses på vores hjemmeside www.særslev-hemmerslevvandværk.dk

Vi beklager de gener dette må have for de berørte udlejere men det er bestyrelsens opfattelse at det kun kan være i andelshavernes interesse at der ikke bruges unødige midler på inddrivelse af gæld.