31.12 hvert år skal målerne aflæses.

Målerne er radiostyret og vandværket aflæser målerne
Vandværket sender aflæsningerne til Vandcenter syd, som bruger aflæsningerne til at beregne spildevandsafgiften

Vi opfordrer alle til jævnligt at aflæse måleren.
For i tide at opdage evt. brud - toilet der løber- vandhane der drypper etc.
Se om måleren står helt stille, når der ikke er noget forbrug.


Det er forbrugerens eget ansvar og er det registreret på måleren, er vandværket nødt til at fakturere det.