Vandværket forsyner 356 forbrugere med rent drikkevand 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får Værkpasseren straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer. Vandværket udpumper ca. 40.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Hårdhed 
Drikkevandet  er hårdt vand, det vil sige ca.18 dH.

Vandværket bliver drevet på frivillig basis af en bestyrelse på 5 medlemmer

Man kan derfor ikke forvente at komme i kontakt med bestyrelsen i dagtimerne.