Særslev Hemmerslev Vandværk har en solid økonomi. Investeringer i nyt vandbehandlingsanlæg i 2014/15 har været den største udgift. Denne investering sikrer, at vi kan
fastholde den gode vandkvalitet i de næste mange år. 

Regnskabet bliver fremlagt hvert år på generalforsamlingen.